FAIRTRADE

Certificaat: Fairtrade

Een product met het Fairtrade-keurmerk, uitgegeven door de Max Havelaar stichting, is een garantie voor eerlijke handel in de hele productieketen. Een Fairtrade product beantwoordt aan de volgende criteria:

1. Producenten (vaak boerenorganisaties uit ontwikkelingslanden) kunnen rekenen op een kostendekkende minimumprijs. Dit in het geval de marktprijs te ver daalt en de kosten van een duurzame productiewijze niet meer worden gedekt.
2. Producenten ontvangen ook een extra ontwikkelingspremie, onafhankelijk van de wereldmarkt-prijs, om ontwikkelingsprojecten op te zetten in hun gemeenschap, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs, gezondheid, spaar- en kredietsystemen, wegenaanleg, aankoop van machines of organisatieversterking.
3. Contracten met de koper of de invoerder worden zoveel mogelijk afgesloten voor een lange periode.
4. Productie en de commercialisering ter plaatse gebeuren op een transparante manier.
5. Arbeiders werken in menswaardige arbeidsomstandigheden. Dus beslist zonder kinder- en dwangarbeid en geen hongerlonen.
6. Er wordt zorgvuldig omgegaan met het natuurlijk milieu waarin de export-producten worden geteeld.
7. Boerenorganisaties kunnen zestig procent van de verkoopprijs van hun product al ontvangen bij het begin van de oogst. Dankzij dit krediet kunnen ze hun leden direct bij opkoop uitbetalen. Ze zijn dan niet uit geldgebrek gedwongen zaken te doen met tussenhandelaren die een slechte prijs betalen, maar wél cash.