Ecologische Certificaten

Certificaten

Bee-Dressed werkt met gecertificeerde ecostoffen. Er zijn veel ontwikkeling gaande in de textiele grondstoffen. De traditionele textielwaren kennis voldoet hier niet meer. Wil je meer weten over certificatenorganische stoffen (katoen, nieuwe viscoses: tencell, soja en bamboe) en stofomschrijving dan kun je dit op deze site nalezen. 

Certificatie is het proces door welk een organisatie een document ontvangt dat bewijst dat men aan een standaard of gedragscode voldoet. Het certificaat wordt door een geaccrediteerd certificatiebureau afgegeven na een audit (onderzoek) op locatie. Processen die men in overeenkomst acht met de standaard/ gedragscode wordt erkend door een certificaat te verstrekken. Dat certificaat wordt weer als communicatiemiddel gebruikt naar buiten toe als bewijs van naleving van bepaalde regels en standaarden.