Uw privacy bij Bee Dressed.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij,  daarnaast verwerken wij de zogenaamde “verkeersgegevens” (of het surfgedrag)  van de bezoekers van onze website. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt, om zó de dienstverlening en de inhoud van onze website te verbeteren. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Deze website houdt inloggegevens van bezoekers bij om het juist functioneren van de website mogelijk te maken. Hiervoor genoemde gegevens worden opgeslagen via cookies.

Wij verwerken uw gegevens administratief en vertrouwelijk wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier.

Uw (inlog)gegevens komen enkel en alleen in onze database terecht wanneer er voor u een klanten account wordt aangemaakt voor onze website. U hebt recht op inzage in deze gegevens en op uw verzoek voeren wij wijzigingen in uw gegevens door of dragen wij zorg voor de verwijdering van uw gegevens uit onze database, tenzij wij volgens de wet verplicht zijn uw gegevens voor een vastgestelde periode te bewaren.